Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Minh Tám.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Đề lần 11

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Phạm Tám
Người gửi: Phạm Minh Tám (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:50' 17-03-2018
Dung lượng: 170.0 KB
Số lượt tải: 15
Số lượt thích: 1 người (hoàng công bảo long, Lê Đình Khánh Nam)
Đề 1 MÔN TOÁN 6
Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề

Câu 1( 4 điểm). Tính giá trị các biểu thức:
a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 2( 4 điểm). Tìm x, biết:

a) ;
b) ;
c) 
d) 


Câu 3( 5 điểm).
a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất chia cho 5, cho 7, cho 9 có số dư theo thứ tự là 3; 4; 5.
b) Tìm số tự nhiên x và y biết: 
Câu 4(5 điểm).
Cho O nằm giữa A và M. Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường
thẳng chứa đoạn AM, vẽ các tia OB, OC, OD sao cho: .
a) Chứng tỏ tia OB nằm giữa hai tia OM và OC.
b) Tính số đo các góc .
Câu 5( 2 điểm). Tính tổng 
Đề 2 MÔN TOÁN 6
Câu 1 ( 4,0 điểm). Tính giá trị của các biểu thức sau:
 .
Câu 2 ( 4,0 điểm). Tìm x, biết:a) ; b) ;
c) ; d) .
Câu 3 ( 4,0điểm). a) Tìm số tự nhiên n để chia hết cho ;
b) Tìm các cặp số nguyên x, y sao cho .
Câu 4 ( 6,0 điểm). Cho hai góc và không kề nhau.
a) Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? vì sao? b) Tính số đo .
c) Vẽ tia phân giác OM của . Tính số đo góc .
Câu 5 ( 2,0 điểm).a) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì chia hết cho 3.
b) Tìm số nguyên x sao cho .
Đề 3 MÔN TOÁN 6
Câu 1 (5,0 điểm). Tìm x biết: a) ; b) .
Câu 2 (4,0 điểm). a) Tìm các số tự nhiên a, b, c nhỏ nhất khác 0 sao cho .
b) Tính giá trị biểu thức Biết biểu thức A có 25 số hạng.
Câu 3 (4,0 điểm).
a) Tìm các chữ số a, b để chia hết cho 25 và chia cho 3 dư 1.
b) Tìm số tự nhiên n để biểu thức có giá trị là một số nguyên tố.
Câu 4 (5,0 điểm).
a) Tìm các số nguyên dương x, y sao cho .
b) Tìm số nguyên n để có giá trị nguyên.
Câu 5 (2,0 điểm). Chứng minh rằng giá trị biểu thức không phải là một số tự nhiên.
Đề 4 MÔN TOÁN 6

Câu 1 (4,0 điểm) a) Tìm x, biết 
b) Tính giá trị của biểu thức 
Câu 2 (5,0 điểm)
a) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn .
b) Tìm các giá trị nguyên của n để có giá trị là một số nguyên.
Câu 3 (4,0 điểm)
a) Tìm hai số tự nhiên a, b biết BCNN(a, b) =300; ƯCLN(a, b) = 15. b) So sánh hai số và .
Câu 4 (5,0 điểm)
Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AB vẽ ba tia OC, OD, OE sao cho .
a) Tính số đo các góc ? b) Chứng tỏ OD là tia phân giác của góc COE.
Câu 5 (2,0 điểm). Tìm số nguyên n để giá trị của biểu thức đạt giá trị lớn nhất? Tìm giá trị lớn nhất đó?
Đề 5 MÔN TOÁN 6

Câu 1 (5,0 điểm). Tính: 
Câu 2 (5,0 điểm). Tìm x, biết: 
Câu 3 (5,0 điểm) Cho biểu thức 
a) Rút gọn A; b) Tìm tất cả các số nguyên n để A nhận giá trị là số nguyên.
Câu 4 (5,0 điểm) a) Cho . So sánh A và B.
b) Cho . Chứng minh rằng A chia hết cho 35.

No_avatar

Không biết ngượngKín miệngLa hét

 

No_avatar

Xấu hổ

No_avatar

Khócquá nhiều bài thầy ơi

 

 

No_avatar

anh em làm nhanh lên ko bị chửiCười nhăn răngSáng mắt vì $Không biết ngượng

No_avatar

lắm bai quá thầyơi 

 

No_avatar

cố lên các bạnNháy mắt

No_avatar

chịu thôi bạn ơiLè lưỡi

 

 

 

 

 

 

 

No_avatar

Câu 1:

a)[(3^2+1).10-(8:2)+6]:2+55-(10:2)^2

=[(9+1).10-4+6] :2+55-25

=[10.10-10]:2+30

=90:2+30=45+30=75

 

 
Gửi ý kiến